CNC mašina za obradu čeličnih linija


CNC savijanje

CNC mašina pozicionirana kao potpuno automatska 'top range' opcija. Mašina radi prema CNC programu koji se generiše sa crteža.

Mašina ima sledeće opcije:
  • Sečenje linija na tačnu meru, prema crtežu
  • Postavljanje 'jahača' na krajevima linija za prosecanje
  • Probijanje mostova na tačno odgovarajućim mestima, prema crtežu
  • Korišćenje 'broach' opcije*
  • Savijanje linija (nož, big, perforacija), prema crtežu
  • Pravljenje linija za perforaciju prema zahtevu
  • Pravljenje linija za perforir-big prema zahtevu
  • Postavljanje 'nick' (namenskih oštećenja) na linijama za prosecanje, prema crtežu
* 'broach' opcija se aktivira kod savijanja linija pri uglovima većim od 90 stepeni, kada se na samom mestu prevoja uklanja (glođe) višak materijala koji onemogucava tačno savijanje i pravi ne željene napone.