Čelične ploče


Čelične ploče se u svetu sve više koriste kao trajna zamena za pertinax. Na samoj čeličnoj ploči direktno se glođu kanali za bigove.

Ovako urađena priprema za formu definicije bigova osnovnog alata je u normalnim radnim uslovima gotovo neuništiva a njen radni vek višestruko nadmašuje radni vek pertinax-a i ovo rešenje namenjeno je i za najzahtevnije tiraže.