Izbijači


Pod izbijačima se podrazumeva komplet alata (muški, ženski, prednji otpad) za automatsko izbijanje otpada sa štancovane forme. Ovaj kompet alata se uvek izrađuje prema određenom tipu mašine.

Pratećim kompetom alata (izbijačima) omogućava se štancovanje i kompletno izbijanje otpada jednim prolazom tabaka kroz mašinu.